Η Skyprinting δίνει ιδιαίτερη σημασία στα στελέχη της , επενδύοντας τακτικά σε νέο ανθρώπινο δυναμικό που επιθυμεί μια δημιουργική απασχόληση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο της διαφήμισης, των εκδόσεων και των εκτυπώσεων.
Μπορείτε να υποβάλλετε μια γενική αίτηση για μελλοντική εξέταση, αποστέλλοντας σχετικό e-mail με το βιογραφικό σας στο: info@skyprinting.gr
Παρακαλείσθε να συμπεριλαμβάνετε στην σχετική σας αίτηση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες επικοινωνίας, όπως τον αριθμό τηλεφώνου και e-mail σας.
Σύντομα θα ανακοινωθούν συγκεκριμένες διαθέσιμες θέσεις εργασίας για αυτό σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα αυτήν την ενότητα για να ενημερώνεστε.
Η Skyprinting είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών.

jobvacancy